Khắc phục hướng nhà tốt, xấu năm Bính Thân

Tọa đằng sau nhà và hướng phía trước cửa nhà đều rất xấu. Loại nhà này đằng sau nhà có sông, suối, hồ, ao, vũng nước hay có đường cái lớn. Phía trước cửa có đồi, núi, mô đất cao, rừng cây lớn hay có tòa nhà cao hơn. Long Sơn và Long Hướng đều nằm sai vị trí. Gia chủ làm ăn sẽ thua lỗ, tài sản, kinh tế mất mát, nhân khẩu, con người sút giảm.
Bài viết chỉ tóm tắt một số điều lợi hại, tốt xấu và cách hóa giải nó của các ngôi nhà trong năm Bính Thân 2016 để bạn đọc vận dụng và tham khảo.
Các cửu tinh (các sao viết lớn ở dưới), các phi tinh (các sao viết nhỏ ở trên), phi tinh bên trái là phi tinh tọa, còn gọi là Long Sơn, phi tinh bên phải là phi tinh hướng, còn gọi là Long Hướng. Cửu tinh và phi tinh thay đổi theo 8 hướng cửa Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn. Bài viết chỉ tóm tắt một số điều lợi hại, tốt xấu và cách hóa giải nó của các ngôi nhà trong năm Bính Thân 2016 để bạn đọc vận dụng và tham khảo. Năm Bính Thân 2016 có 16 vận bàn gồm 6 loại.
1. Vượng Sơn – Vượng Hướng
Lưng nhà (đằng sau nhà) là Tọa và cửa nhà là Hướng. Cả hai đều rất tốt. Sơn quản về nhân sự, con người. Hướng quản về tiền bạc, tài sản. Loại nhà này: Đằng sau nhà có núi, đồi, mô đất cao hay có tòa nhà cao hơn. Phía trước cửa có sông, suối, hồ, ao, vũng nước hay đường cái lớn. Gia chủ sẽ ăn nên, làm ra, thêm con, thêm cháu.Hãy đến với website Phong Thủy Tử Vi của chúng tôi để đucợ tư vấn Xem Tử Vi, Tử Vi Phong Thủy chính xác và miễn phí!
hoa giai huong nha tot xau nam binh than Khắc phục hướng nhà tốt, xấu năm Bính Thân
 
Vận bàn nhà – hình 1:
Dùng la bàn đo hướng cửa được tọa độ 307°5 – 322°5: Cửa hướng Tây Bắc thuộc cung Càn.
Nhà Tọa (đằng sau nhà) thuộc cung Tốn.
Vận bàn nhà như hình 1.
Cung Tốn: Phi tinh Tọa số 2 nằm đúng vị trí ở cung Tọa.
Cung Càn: Phi tinh Hướng số 2 nằm đúng vị trí ở cung Hướng.
Nhà này rất tốt không phạm phải điều xấu.
Nhà Vượng Sơn – Vượng Hướng: Tốt nhiều thứ, lợi về tiền của, tài sản và con người, thêm con, thêm cháu.
2. Thượng Sơn – Hạ Thủy
Tọa đằng sau nhà và hướng phía trước cửa nhà đều rất xấu. Loại nhà này đằng sau nhà có sông, suối, hồ, ao, vũng nước hay có đường cái lớn. Phía trước cửa có đồi, núi, mô đất cao, rừng cây lớn hay có tòa nhà cao hơn. Long Sơn và Long Hướng đều nằm sai vị trí. Gia chủ làm ăn sẽ thua lỗ, tài sản, kinh tế mất mát, nhân khẩu, con người sút giảm.
hoa giai huong nha tot xau nam binh than hinh 2 Khắc phục hướng nhà tốt, xấu năm Bính Thân
 
Vận bàn nhà – hình 2:
Dùng la bàn đo hướng cửa được tọa độ 217°5 – 232°5: Cửa hướng Tây Nam thuộc cung Khôn.
Nhà Tọa (đằng sau nhà) thuộc cung Cấn.
Vận bàn nhà như hình 2.
Cung Cấn: Phi tinh Tọa số 2 nằm sai vị trí vào chỗ của phi tinh Hướng.
Cung Khôn: Phi tinh Hướng số 2 nằm sai vị trí vào chỗ của phi tinh Tọa.
Nhà này rất xấu: Thiệt hại về tiền của, tài sản và đặc biệt con người bị suy giảm, nguy hiểm.
Nhà Thượng Sơn – Hạ Thủy: Long Sơn gặp nước sẽ chết chìm, Long Hướng gặp núi sẽ chết khô. Nhà này khó hóa giải vì ở thành phố, các nhà bên cạnh liền kề nhau, không có chỗ hóa giải. Nếu các nhà bên cạnh không sát nhau: Phía sau nhà (cung Cấn) nên có một gò đất hơi cao, hoặc ở đằng sau có tòa nhà cao hơn, nếu không có phải đắp một mô đất nhỏ để Long Sơn có núi bám vào khỏi chết chìm. Phía hướng cửa nên có sông, suối, hồ ao hoặc có con đường lớn, nếu không có, phải đào một vũng nước nhỏ dể Long Hướng có nước khỏi chết khô.
3. Song tinh đáo Sơn
Long Sơn và Long Hướng đều nằm ở cung Tọa. Long Sơn nằm đúng vị trí, Long Hướng nằm sai vị trí. Long Hướng gặp núi sẽ chết khô. Nhà này lợi về con người, thêm con, thêm cháu, nhân sự gia tăng, nhưng tiền của, tài sản thì bị mất mát, hao tán.
hoa giai huong nha tot xau nam binh than hinh 3 Khắc phục hướng nhà tốt, xấu năm Bính Thân
 
Vận bàn nhà – hình 3:
Dùng la bàn đo hướng cửa được tọa độ 262°5 – 277°5: Cửa hướng chính Tây thuộc cung Đoài.
Nhà Tọa (đằng sau nhà) thuộc cung Chấn (Mão).
Vận bàn nhà như hình 3.
Cung Chấn (Mão): Phi tinh Tọa số 2 nằm đúng vị trí ở cung Tọa. Phi tinh Hướng số 2 nằm sai vị trí ở cung Tọa. Lẽ ra phi tinh Hướng số 2 phải nằm ở vị trí hướng của cung Dậu.
Nhà này thiệt hại về tiền của, tài sản, nhưng con người lại phát triển, thêm con, thêm cháu.
Hóa giải nhà Song tinh đáo Sơn: Phía sau nhà nếu có sông, suối, hồ, ao hay con đường lớn thì tốt, nếu không có, phải đào một vũng nước hay một rãnh nước để Long Hướng có nước khỏi chết khô.
4. Song tinh đáo Hướng
Long Sơn và Long Hướng đều nằm ở cung Hướng. Long Sơn gặp nước sẽ chết chìm. Nhà này lợi về tiền của, kinh tế, nhưng nhân sự con người bị thiệt hại.
hoa giai huong nha tot xau nam binh than hinh 4 Khắc phục hướng nhà tốt, xấu năm Bính Thân
 
Vận bàn nhà – hình 4:
Dùng la bàn đo hướng cửa được tọa độ 352°5 – 07°5: Cửa hướng chính Bắc thuộc cung Khảm (Tí).
Nhà Tọa (đằng sau nhà) thuộc cung Ly (Ngọ).
Vận bàn nhà như hình 4.
Cung Khảm: Phi tinh Hướng số 2 nằm đúng vị trí ở cung Hướng. Phi tinh Tọa số 2 nằm sai vị trí ở cung Hướng. Lẽ ra phi tinh Tọa số 2 phải nằm ở vị trí Tọa của cung Ngọ.
Nhà này được lợi về tiền của, tài sản, nhưng con người lại thiệt hại, suy giảm.
Hóa giải nhà Song tinh đáo Hướng: Phía cửa nhà nếu có đồi, núi, gò đất cao hay tòa nhà cao hơn thì tốt, nếu không có phải đắp một mô đất nhỏ để Long Sơn có núi bám vào khỏi chết chìm.
Trên là 4 dạng nhà cơ bản của năm Bính Thân 2016, ngoài ra còn có các nhà Phục Ngâm và Phản Ngâm là loại hình cực hung.
5. Nhà Phục ngâm
Ví dụ như nhà Tọa Khôn Hướng Cấn, Nhị Hắc thổ tinh nhập trung cung.
Vận bàn nhà – hình 5:
Phi tinh hướng 5 (Ngũ Hoàng thổ tinh) nhập trung cung di chuyển thuận xuống cung Càn kim, thành số 6 (Lục Bạch kim tinh), lên cung Đoài kim, thành số 7 (Thất Xích kim tinh), chuyển sang cung Cấn thổ, thành số 8 (Bát Bạch thổ tinh), lên cung Ly hỏa, thành số 9 (Cửu Tử hỏa tinh), xuống cung Khảm thủy, thành số 1 (Nhất Bạch thủy tinh), lên cung Khôn thổ, thành số 2 (Nhị Hắc thổ tinh), sang cung Chấn mộc, thành số 3 (Tam Bích mộc tinh), đi tiếp lên cung Tốn mộc, thành số 4 (Tứ Lục mộc tinh).
hoa giai huong nha tot xau nam binh than hinh 5 Khắc phục hướng nhà tốt, xấu năm Bính Thân
 
Nhận thấy các phi tinh hướng đi tới các cung, đều có cùng một ngũ hành với từng cung. Ví dụ: Phi tinh hướng Cửu Tử hỏa tinh, cùng ngũ hành hỏa với cung Ly. Phi tinh hướng Nhất Bạch thủy tinh cùng ngũ hành thủy với cung Khảm. Phi tinh hướng Bát Bạch thổ tinh cùng ngũ hành thổ với cung Cấn…
6. Nhà Phản Ngâm thì ngược lại
Ví dụ như nhà Tọa Sửu Hướng Mùi, Nhị Hắc thổ tinh nhập trung cung.
Vận bàn nhà – hình 6:
Phi tinh tọa số 5 (Ngũ Hoàng thổ tinh) nhập trung cung di chuyển nghịch xuống cung Càn kim, thành số 4 (Tứ Lục mộc tinh), lên cung Đoài kim, thành số 3 (Tam Bích mộc tinh), chuyển sang cung Cấn thổ, thành số 2 (Nhị Hắc thổ tinh), lên cung Ly hỏa, thành số 1 (Nhất Bạch thủy tinh), xuống cung Khảm thủy, thành số 9 (Cửu Tử hỏa tinh), lên cung Khôn thổ, thành số 8 (Bát Bạch thổ tinh), sang cung Chấn mộc, thành số 7 (Thất Xích kim tinh), đi tiếp lên cung Tốn mộc, thành số 6 (Lục Bạch kim tinh).
hoa giai huong nha tot xau nam binh than hinh 6 Khắc phục hướng nhà tốt, xấu năm Bính Thân
 
Nhận thấy các phi tinh tọa đi tới các cung, đều tương khắc với ngũ hành của cung. Ví dụ: Phi tinh tọa Nhất Bạch thủy tinh tương khắc với ngũ hành hỏa của cung Ly. Phi tinh tọa Cửu Tử hỏa tinh tương khắc với ngũ hành thủy của cung Khảm. Phi tinh tọa Thất Xích kim tinh tương khắc ngũ hành mộc của cung Chấn…Ngoài Tử Vi còn có nhiều danh mục khác tương tự như Tu Vi mà bạn nên xem như :

Tử Vi 2016 Bính Thân

Thái Ất Tử Vi 2016

Mệnh Số 12 Con Giáp

Tử Vi Phương Tây

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online